Infosessie Kunstendecreet

Vlaams Theater instituut
Infosessie Kunstendecreet

Vlaams Theater instituut
Infosessie Kunstendecreet
VTiLogo_Zwart_banner.jpg
deSingel - Rode zaal | € Gratis
salon festivalcentrum
25/8 - 17:30
Parallelprogramma 08
Foto: VTi
Duur: 1u30min | Nederlands gesproken

Infosessie Kunstendecreet: 'Hoe een subsidie aanvragen?'

Het ontwerp van ‘decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet' werd besproken en goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dit ontwerp voorziet onder meer dat de aanvragen voor subsidiëring voor het geheel van de werking (dus zowel twee- als vierjarige) vanaf 2010 uitzonderlijk voor een periode van drie jaar zullen worden toegekend. Alle dossiers moeten ingediend worden tegen 01/10. Op maandag 25/08 om 17:30 organiseert het VTi in samenwerking met het agentschap Kunsten en Erfgoed, team podiumkunsten en Het Theaterfestival, een infosessie voor ‘jonge' podiumkunstenorganisaties om toelichting te geven bij het nieuwe aanvraagformulier voor meerjarige structurele subsidie vanaf 2010. De sessie is praktisch van aard. Bedoeling is om deelnemers de kans te bieden concrete vragen te stellen met betrekking tot de nieuwe procedure. Lectuur van het  aanvraagformulier vooraf is aan te bevelen (formulier te bekomen via www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/kunstendecreet).

Vragen over de procedure om een aanvraag voor een projectsubsidie 2009 in te dienen (deadline op 15/09) zullen eveneens beantwoord worden. De sessie duurt ongeveer 90 minuten en er is plaats voor maximum 30 mensen. Na afloop kan u het nuttige aan het aangename koppelen en nog een voorstelling uit het programma van Het Theaterfestival meepikken.