Amateurs

Nieuw West (NL)
Amateurs

Nieuw West (NL)
Amateurs
Amateurs04.jpg
BRONKS | € € 15/12
1/9 - 20:30
2/9 - 20:30
Keuze uit TF-1.nl 09
Naar: Amator van K. Kieslowski. Concept en regie: Marien Jongewaard. Tekst: Rob de Graaf. Spel: Marja Kok en Cas Enklaar. Spel (video): Ger Thijs. Videoregie: David Lammers
Foto: Ben van Duin
Duur: 75 min | Nederlands

NL.
Het Amsterdamse gezelschap Nieuw West, door Het Theaterfestival Vlaanderen ook gekozen met de monoloog Stalker, geniet een stevige reputatie binnen het Nederlandse theaterveld. Amateurs is geïnspireerd op de film Amator uit 1979 van de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski. Daarin zien we een echtpaar weemoedig terugblikken op hun leven. Ooit dachten ze aan de grijze alledaagsheid te ontsnappen door hun dromen na te streven. Beiden hoopten op een artistieke carrière: hij als filmmaker, zij als avant-gardeactrice. Beiden waagden de sprong. Beiden keerden gedesillusioneerd terug naar hun gewone bestaan. In een kaal decor bent u getuige van hun geschiedenis en hun verdere leven.
Amateurs is een ingetogen voorstelling over verandering en vooruitgang, over verlangen en streven, over het verlies van dromen.

FR.
Amateurs s’inspire du film Amator, réalisé en 1979 par le cinéaste polonais Krzysztof Kieslowski. On y voit un couple porter un regard rétrospectif nostalgique sur leur vie. Autrefois, ils ont cru échapper à la grisaille de la routine quotidienne pour poursuivre leurs rêves. Tous deux espéraient faire une carrière artistique : lui en tant que cinéaste, elle en tant que comédienne d’avant-garde. Tous deux ont osé se jeter à l’eau. Désillusionnés, tous deux ont retrouvé leur existence banale.

EN.
Amateurs is inspired on the film Amator (1979), made by the Polish film maker Krzysztof Kieslowski. Here we see a couple thinking back nostalgically about their lives. Once they thought about escaping the dull and grey everyday things of life by chasing their dreams. Both of them hoped for an artistic career. He wanted to become a film maker, she an avant-garde actress. Both of them took the risk. Both of them returned disillusioned to their ordinary existence.

Uit de pers:

Amateurs schakelt tussen de idealistische jaren zeventig en het relativerende heden. De inzet: de zin en waarde van de kunst. Vooruitgang en verandering blijken toch twee verschillende dingen te zijn. … Helder en ontroerend. (Het Financieële Dagblad, J. Van der Meer)