Wij/Zij (9+)

BRONKS
Wij/Zij (9+)

BRONKS
Wij/Zij (9+)
Wij-Zij_-_c_-_FKPH.jpg
BRONKS | € 12/10/8
5/9 - 15:00
Tekst&regie: Carly Wijs | Spel: Gytha Parmentier & Thomas Vantuycom | Dramaturgie: Mieke Versyp | Scenografie: Stef Stessel | De auteur ontving voor het schrijven van de theatertekst een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Foto: FKPH
Duur: 60 min. | NL

In deze ontroerende en fysieke vertelling wordt de logica van kinderen tegenover de blik van volwassenen geplaatst. Wij/Zij gaat over de complete eigen manier waarop kinderen de complexe en soms gruwelijke actualiteit tot zich nemen. Humorvol en nuchter vertellen een meisje en een jongen over wat hen is overkomen.

Op 1 september 2004 vond in een stadje in de Kaukasus een gijzelingsactie plaats waarbij meer dan 1200 schoolkinderen en hun ouders en leerkrachten werden vastgehouden door een groep  gewapende terroristen. De gijzeling duurde drie dagen en eindigde in totale chaos. Dat het allergrootste kwaad (de terrorist) het allergrootste goed (een groep kinderen) als slachtoffer uitkoos schokte de hele wereld.

Wij/Zij voert twee personages op die terugblikken op de drie gijzelingsdagen. Ze doen dat met een haast wetenschappelijke nauwkeurigheid, in een poging om grip te krijgen op gebeurtenissen die uiterst complex en in al hun gruwel ongrijpbaar zijn.

Wij/Zij is geenszins het relaas van een afschuwelijk drama, maar vertelt over de compleet eigen manier waarop kinderen extreme situaties tot zich nemen. Nuchter en humorvol plaatst Wij/Zij de blik van een jongen en een meisje tegenover die van volwassenen. Als een fysieke vertelling toont Wij/Zij treffend dat wat in de ogen van volwassenen onbevattelijk lijkt, voor kinderen een eigen logica heeft.

Uit de pers:

“Wij/Zij verdient door veel meer kinderen (én volwassenen) gezien te worden dan de karige speelreeks dit seizoen.” – Cobra